MPSC Agriculture Officer Question Papers

agriculture officer question papers

Maharashtra Agricultural Services Question Papers  Prelimaniray Exam With Answer Keys :

MPSC conducts the Maharashtra Agricultural Services Preliminary Exam, which has one paper of 100 questions for 200 marks. Questions asked in this paper are related to Marathi, English, General Studies (Current Affairs, History, Geography, Economy, Indian polity, computer and IT) and Agriculture. In this section, we provide The MPSC Agriculture Officer Question Papers of  Preliminary and Mains Exam

महाराष्ट्र कृषी सेवा गट अ व ब पूर्व परीक्षा :

राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत (MPSC)  घेण्यात येणाऱ्या या परीक्षेत एकूण २०० गुणांसाठी १०० प्रश्न असणारा एक पेपर असतो. या पेपरमध्ये मराठी, इंग्रजी, सामान्य अध्ययन (चालू घडामोडी, इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, भारतीय राज्यव्यवस्था, संगणक व माहिती तंत्रज्ञान) आणि कृषीविषयक घटक या घटकांशी संबंधित प्रश्न विचारण्यात येतात.

Agriculture Officer Pre Exam Question Papers

महराष्ट्र कृषी सेवा पूर्व परीक्षाPDF
महाराष्ट्र कृषी सेवा पूर्व परीक्षा - २०१८AGRI PRE 2018
महाराष्ट्र कृषी सेवा पूर्व परीक्षा - २०१७AGRI PRE 2017
महाराष्ट्र कृषी सेवा पूर्व परीक्षा - २०१६AGRI PRE 2016

महाराष्ट्र कृषी सेवा मुख्य परीक्षा :

महाराष्ट्र कृषी सेवा पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण होणाऱ्या परीक्षार्थींना महाराष्ट्र कृषी सेवा मुख्य परीक्षेसाठी पात्र ठरविले जाते. या परीक्षेत एकूण ४०० गुणांसाठी २ पेपर असतात. यातील पेपर १ (कृषीविज्ञान)  मध्ये २०० गुणांसाठी १०० प्रश्न  विचारण्यात येतात. या पेपरमध्ये सदर विषयाशी संबंधित वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी प्रश्न विचारण्यात येतात. या परीक्षेतील पेपर २ हा    २००  गुणांसाठी १०० प्रश्न असणारा वैकल्पिक विषय आहे.

कृषी किंवा कृषी अभियांत्रिकी यापैकी एक विषय वैकल्पिक विषय म्हणून निवडता येतो. या पेपरमध्ये निवडलेल्या वैकल्पिक विषयाशी संबंधित प्रश्न विचारण्यात येतात.

MPSC Agricultural Officer Question Papers of Main Exam :

MPSC conducts this exam for those students who clear the Maharashtra Agricultural Services Preliminary Exam. This exam consists of 2 papers for 400 marks in total. Paper 1  in this exam (Agriculture Science) has 100 questions for 200 marks. Questions asked in this paper are related to Agriculture Science. Paper 2 in this exam is an Optional Paper having 100 questions for 200 marks.

The student has to choose either Agriculture or Agricultural Engineering as an optional. Questions asked in this paper are related to the subject chosen as an optional.

Agriculture Officer Main Exam Question Papers